Opkvalificering af
Danmarks ErhvervshusePå baggrund af vores og rådgivningsvirksomheden Impact CSRs erfaringer med at udvikle praksisnære forløb i due diligence, vandt vi det offentlige udbud om at opkvalificere forretningsudviklere fra Danmarks Erhvervshuse i due diligence for bæredygtighed.


Opkvalificeringsforløbet, der var støttet af Erhvervsstyrelsen, varede fra oktober 2022 – februar 2023.


Formålet med forløbet var at uddanne forretningsudviklere fra alle Danmarks Erhvervshuse i due diligence-viden, metoder og værktøjer. Efter forløbet, ville de være godt klædt på til at få små og mellemstore virksomheder i gang med at arbejde med due diligence.


SMV’er mødes i dag af stigende krav om at kunne redegøre for ansvarlighed i hele virksomhedens værdikæde og det er derfor en vigtig prioritet for Danmarks Erhvervshuse og Erhvervsstyrelsen at hjælpe SMV’erne med at forstå og leve op til kravene om due diligence for bæredygtighed.

 

Vores fokus har været at skabe et engagerende opkvalificeringsforløb for Erhvervshusene med lavpraktiske metoder og værktøjer, som let kunne overføres til forretningsudviklernes daglige praksis.
Deltagerne skulle efter forløbet ikke blot have due diligence knowledge, men due diligence know-how.

 

For at styrke forretningsudviklernes forståelse for due diligence-processen og de bagvedlæggende internationale retningslinjer, blev forløbet bygget op om De seks skridt i OECD’s Retningslinjer for Ansvarlig Virksomhedsadfærd.

 

I forlængelse af den praksisnære tilgang, blev der under opkvalificeringsforløbet udviklet en due diligence-guide og en række værktøjer, som gør det ellers - for mange - svært tilgængelige emne, mere håndgribeligt.

 

Derudover blev der lavet introduktionsvideoer og virksomhedscases til hver af due diligence-processens seks skridt, som fremfor kun at beskrive også viser, hvordan danske SMV’er helt konkret har grebet due diligence arbejdet ad.

 
Opkvalificeringsforløbet bestod også af workshops og webinarer, som havde til mål at give forretningsudviklerne guidens indhold under huden. Fokus har været at aktivere forretningsudviklerne gennem cases og praksisøvelser, hvor de fik mulighed for at få førstehåndserfaring med at bruge værktøjerne i praksis.

 

I alt er 30 forretningsudviklere fra de seks Erhvervshuse i Danmark blevet uddannet i de praksisnære metoder og værktøjer. De er nu i stand til at foretage en grundlæggende afdækning og introduktion til due diligence for bæredygtighed. Opkvalificeringsforløbet er blevet taget godt i mod af både deltagere og projektledere, som fremhæver dets dygtige undervisere og praksisnære tilgang.
 
Forløbet har resulteret i, at Erhvervshusene har lanceret platformen Bæredygtige Værdikæder og, at der nu står forretningsudviklere parat i hele landet til at hjælpe SMV’erne i gang med at arbejde med due diligence for bæredygtighed i virksomhedernes lokale erhvervshus.


Vi har fundet det meget motiverende, at vi gennem vores opkvalificeringsforløb ikke kun har hjulpet de 30 forretningsudviklere, men derigennem også er med til at udbrede kendskabet til due diligence og hjælpe mange danske virksomheder i gang med det vigtige arbejde.


På baggrund af forløbet kan vi øge små og store virksomheders forståelse af, hvordan de arbejder med due diligence for bæredygtighed og styrke deres evne til at arbejde med ansvarlig virksomhedsadfærd hele vejen gennem værdikæden.


Kunde: Danmarks Erhvervshuse

Fokusområder: Due Diligence for bæredygtighed

Periode: Efterår 2022 - Forår 2023

Rådgivere: Silke Sønderstrup-Granquist, Imprint, Signe Mørk Sørensen, Impact CSR


Er jeres organisation også interesseret i et opkvalificeringsforløb i due diligence? Eller har I efter en introduktion til due diligence hos Erhvervshusene, behov for rådgivning tilpasset jeres virksomheds behov?


Vi skræddersyr rådgivningsforløb, hvor vi både kommer hele vejen rundt og går i dybden, så I bliver i stand til at forankre due diligence i jeres daglige virke.ØNSKER DU ET FORLØB I DUE DILIGENCE FOR BÆREDYGTIGHED – LÆS MERE HERØnsker du at få et indblik i de værktøjer, vi og forretningsudviklere fra Danmarks Erhvervshuse benytter i arbejdet med due diligence for bæredygtighed?

 

Så kan du skrive til vores due diligence-ekspert Silke Sønderstrup-Granquist.

Send en mail, så tilsender hun værktøjerne til dig.

 

Due diligence-værktøjerne er så anvendelige, at Erhvervsstyrelsen også har ønsket at stille dem til rådighed på deres hjemmeside Virksomhedsguiden, hvor du frit kan downloade dem.


HVAD ER DUE DILIGENCE FOR BÆREDYGTIGHED


Due diligence er engelsk for ’rettidig omhu’ og er en proces hvor virksomheder kortlægger, forebygger, begrænser og gør rede for, hvordan de håndterer deres eksisterende og potentielle negative påvirkning.


Centralt for due diligence står begrebet risici, her forstået som negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfund, som virksomheder forårsager, bidrager til eller som de på anden vis er forbundet med via deres forretningsaktiviteter, forsyningskæder og forretningsforbindelser.


Due diligence bør forankres både på ledelsesniveau og i det daglige arbejde, og integreres i politikker for ansvarlig virksomhedsadfærd, så virksomheder bliver i stand til at afhjælpe deres negative påvirkninger.


Ingen virksomheder forventes at løse alle udfordringer i deres værdikæder, men de forventes at tage ansvar for at forstå og håndtere den påvirkning de har. Det understreges i OECD’s retningslinjer,


at alle led i en værdikæde bør have egne processer for due diligence på plads til at risikovurdere, følge op og forbedre sig. Selv om dette ikke er en let opgave, kan virksomheder på den måde dele ansvaret med samarbejdspartnere og leverandører.