CSR-strategiSkal I arbejde med CSR og bæredygtig forretningsudvikling?


Gennem jeres strategiske arbejde med CSR, tager I samfundsansvar, og I fremtidssikrer jeres  virksomhed ved at imødekomme stigende krav til ansvarlig virksomhedspraksis fra omverdenen.

HVAD ER CSR?


CSR (Corporate Social Responsibility), også kaldet samfundsansvar, handler om, at virksomheder udviser ansvarlighed over for samfundet ved at minimere negative påvirkninger og skabe positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi.

Vi hjælper virksomheder med at udvikle og forankre CSR-strategier gennem analyse, strategiudvikling og implementering.

Vores tilgang

Hos Imprint Consulting lægger vi vægt på, at vores rådgivning er praksisnær. Vi tager udgangspunkt i jeres egen hverdag, kobler CSR-arbejdet til virksomhedens kernefortælling og begynder CSR-arbejdet der hvor I er - uanset om I skal tage de første spæde skridt eller bygge videre på indsatser, I allerede har igangsat. Vi tror på, at konkrete caseeksempler med best praksis fra virksomheder, I kan sammenligne jer med, skaber forståelse. Vi har fokus på at nedbringe kompleksiteten, og har derfor udviklet værktøjer og skabeloner, der gør arbejdet med CSR konkret.

Vi hjælper jer med at udvikle en stærk, forretningsorienteret CSR-strategi. Sammen tager vi afsæt jeres forretning, kernefortælling og får en dyb forståelse af virksomhedens kontekst.

 

I processen arbejder vi blandt andet med:


1. GAP ANALYSE & KORTLÆGNING AF VÆRDIKÆDE

Sammen med jer finder vi jeres indsatsområder.
Hvor kan I skabe reel forandring og hvad kræver de forskellige områder af indsats?


2. STRATEGI & ROADMAP

Vi lægger en plan på baggrund af analyserne og sætter mål for jeres strategi nu og i fremtiden.


3. IMPLEMENTERING & HANDLINGSPLANER

Vi gør målsætningerne og strategien konkret.
Vi bryder opgaver ned, så I kan tage hånd om med det samme.
Sammen sikrer vi, at jeres drømme og visioner for virksomheden bliver implementeret.


Vi sørger for, at I kommer godt i gang med arbejdet, og sikrer at I får en systematisk tilgang til CSR, der styrker den samlede forretning.

Vi hjælper med:


  • At få sat retningen for jeres overordnede CSR-vision og indsatser i fællesskab med jer og jeres ansatte.

  • Få engageret hele virksomheden og andre relevante partnere således, at projektet bor hos jer alle og bliver en del af alles fremadrettede arbejde.

  • Får rustet jer til at løbe videre med bolden selv og skabe interne ambassadører for projektet.

  • At udarbejde analyser, roadmap, strategi og handlingsplaner. Vi vil være jeres sparrings- og videnspartner under hele forløbet.

  • Skulle I få brug for det, sparrer og bidrager vi også gerne til udvikling af dokumentation.

  • Trække på relevante samarbejdspartnere, der kan løse særlige dele af opgaven.

Vi tror på, at vi i samtalen med hinanden hæver vidensniveauet, der muliggør bæredygtig udvikling.


Ræk ud til Silke Sønderstrup-Granquist, lad os starte dialogen og få et uforpligtende tilbud med udgangspunkt i jeres behov.

SMV:GRØN &
SMV:GRØNNE KOMPETENCER


Regionerne udbyder løbende puljer med finansiel støtte til jeres grønne omstilling. Imprint Consulting kan hjælpe med at afdække jeres behov og skærpe ansøgningen.

SILKE SØNDERSTRUP-GRANQUIST

Senior Sustainability Advisor

Tlf.: +45 2763 9908

Mail: silke@imprint.dk

LinkedIn

CSR og ESG - hvad er forskellen?


Der er en øget tendens til at benytte betegnelserne CSR og ESG som synonymer, selvom ESG i højere grad er relateret til bæredygtighedsrapportering af ikke-finansielle data, der er henvendt investorer. 


Forskellen består altså i, at ESG er målrettet én interessentgruppe, nemlig investorerne. CSR handler i højere grad om at imødekomme en bredere gruppe af interessenter, for eksempel kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og myndigheder. 


Formålet med at arbejde strategisk med CSR er, at virksomheden tager samfundsansvar og arbejder aktivt med initiativer, der giver tilbage til samfundet. Mens ESG med indførelsen af EU-direktivet CSRD er underlagt reguleringskrav, der er skabt til at give investorer et klart indblik i, hvordan virksomheden performer inden for specifikke bæredygtighedsområder.


Hos Imprint hjælper vi med at skabe synergi mellem CSR og ESG, da de to tilgange til strategisk bæredygtighedsarbejde kan spille sammen. Vi hjælper jer med at kombinere de to tilgange, så virksomheden gennem CSR kan demonstrere sit samfundsansvar samt sikre at investorer og andre interessenter kan få den nødvendige ikke-finansielle data gennem ESG.


Ønsker I at arbejde med bæredygtighedsrapportering og dobbelt væsentlighedsanalyse, så hjælper vi jer.


Læs mere om ESG for SMV’er.